Inga kontrolluppgifter för lön och pension

2020-02-07

I år kommer det inte att skickas ut några kontrolluppgifter från arbetsgivare och pensionsutbetalare för att skatter och inkomster har redovisats löpande, månadsvis under 2019. Banker kommer fortfarande att skicka ut kontrolluppgifter.

De uppgifter som arbetsgivare och pensionsbolag har skickat in till Skatteverket varje månad kommer att vara förifyllda i årets deklaration.

För att kontrollera uppgifterna går det bra att logga in på skatteverket.se och se vad som är redovisat varje månad för de som har haft lön eller pension.

Läs mer på skatteverket

Inga kontrolluppgifter för lön och pension