Kontrolluppgifter

2020-01-27

Om företaget tagit utdelning under 2019 då måste det lämnas in kontrolluppgifter senast 31 januari.
Kontakta oss på tomas@retora.se om ni har några frågor.

Kontrolluppgifter