Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2020

2020-02-27

Skatteverket har gått ut med ett pressmeddelande där man berättar vilka branscher och företeelser man riktar in sina kontroller mot. Ett område som man kommer rikta in sig på är privata kostnader och oredovisade förmåner i företag, och ett annat område är städ- och transportbranschen.


Inriktning mot vissa branscher
Skatteverket kommer prioritera områden och beteende som har en negativ påverkan på samhället i form av fel, fusk och brottslighet. Till exempel kommer de granska aktörer som arbetar med städning av stora företagslokaler och de som verkar i transportbranschen. Även företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden kommer att kontrolleras mer noggrant. Andra fokusområden är ökad kontroll av penningtvätt, innehav av kapitalförsäkringar och skenutvandringar.


Läs mer på skatteverket

Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2020