Välja pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring?

2023-06-20

Du ansvarar själv för att tjäna in till din pension när du driver företag. Den uteblivna tjänstepensionen behöver kompenseras genom eget sparande. För att få allmän pension behöver du som företagare betala två pensionsavgifter, ålderspension och allmän pensionsavgift. Du behöver också ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter.

I företaget kan man välja att spara i en kapitalförsäkring. Det är en form av sparande som inte beskattas i bolaget, utan försäkringsbolaget betalar avkastningsskatt baserat på värdet på tillgångarna inom försäkringen. Aktierna eller fonderna i kapitalförsäkringen förvaltas av antingen dig själv eller en aktieförvaltare. Ökar värdet på aktierna eller fonderna så är det ingen bolagsskatt på värdeökningen. För privatpersoner kan samma resultat uppnås genom att spara i en ISK – Investeringssparkonto.

Kontakta oss på Retora om du vill ha rådgivning gällande vad som passar dig bäst:

Kontakta oss för rådgivning

Välja pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring?